Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila debelanjakan.