AGENDA AKHIR SEM 2

No : 420/049                                         Sleman, 15 April 2020
Hal : Agenda Akhir Semester 2

 Yth Orang tua/wali siswa Tahun pelajaran 2019/2020
SMP Negeri 3 Depok

Dengan hormat, merujuk pada siaran pers dari BNPB yang menyampaikan bahawa masa darurat Covid-19 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, maka disampaikan agenda kegiatan akhir semester 2 tahun pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 3 Depok sebagai berikut: