MIFTAKHUL JANNAH, M.Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: PEREMPUAN
T.T.L: DEMAK, 13 AGUSTUS 1993
Agama: ISLAM
Pendidikan: S-2
Jurusan: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Status: GTT
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Alamat : KALIWARU, CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN

089697772279
MIFTAKHULJANNAH138@GMAIL.COM
MIFTAKHUL JANNAH