Dessy Dwi Annisa Setyawati, S.Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: PEREMPUAN
T.T.L: Ngawi, 27 Desember 1995
Agama: ISLAM
Pendidikan: S-1
Jurusan: Pendidikan Seni Rupa
Status: GTT
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
Alamat : Plosokuning V, RT 23/ RW 09, Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

082225541177
rinkagamine728@gmail.com
Dessy Dwi Annisa Setyawati